10/07/2015

Kefir in Korea #4: Studying / StudiowanieMinął już miesiąc, odkąd rozpoczęłam naukę w Korei. Przyszedł zatem czas, by napisać kilka słów o tym, po co tutaj przyjechałam, czyli o studiowaniu.

It's been already over a month since I arrived to Korea. So I guess it's the highest time to write a little bit about the reason why I'm actually here: studying.

 Scroll down for English version.


HUFS, czyli Hankuk University of Foreign Studies to jeden z najlepszych prywatnych uniwersytetów w Korei, specjalizujący się naukach o charakterze międzynarodowym. Obecnie HUFS posiada dwa kampusy - Seoul i Global (w Yongin), w przyszłym roku zostanie otwarty trzeci - Songdo.

Poniżej mapka mojego kampusu - Seoul.Jak podpowiada nazwa, znajduje się on w Seulu, pozostałe dwa poza miastem.

Uniwersytety w Korei funkcjonują podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, kampus to cały zespół budynków położonych w jednym miejscu. Na określonym terenie skupione są budynki administracyjne, sale wykładowe, biblioteki, stołówka(ki), akademiki, boiska. Ten widok robi wrażenie. W Polsce budynki jednej uczelni potrafią być rozsiane po całym mieście, a student z zajęć na zajęcia musi dojeżdżać tramwajem. Dopiero po przyjeździe do Korei zdałam sobie sprawę z absurdalności tej sytuacji. W Korei czuć klimat uniwersytetu i przynależności do społeczności studenckiej, który w Polsce zanika gdzieś między kolejnymi przystankami.

Sale wykładowe są bardzo dobrze wyposażone. Ze względu na klimat i przyjęte standardy praktycznie każde pomieszczenie jest klimatyzowane. Są komputery, telewizory, rzutniki multimedialne. I jeszcze nigdy żadnemu wykładowcy nie zabrakło markera do tablicy ;)

Uczęszczam jedynie na zajęcia z języka koreańskiego, ale z relacji znajomych wiem, że regularne zajęcia są równie wymagające. Prezentacje, zadania, testy wymagają dużego nakładu pracy po zajęciach.

I tutaj dochodzimy do punktu, w którym widać największą różnicę między studiowaniem w Korei, a gdziekolwiek indziej na świecie. Koreańczycy uczą się bardzo dużo i długo, niemal całą dobę. Już od najwsześniejszych etapów edukacji dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, do tak zwanych hakłonów (학원 - są to prywatne szkółki/ośrodki edukacyjne, w których dzieci uczą się języków obcych, biorą korepetycje czy też przygotowują się do egzaminów). Wielokrotnie na ulicach widziałam dzieci w szkolnych mundurkach wracające do domów o dziewiątej wieczorem! Nawyk ciągłej nauki nie przemija po rozpoczęciu studiów. Czytelnie i miejsca do nauki czynne są do późnych godzin wieczornych. Czwarte piętro biblioteki na moim kampusie czynne jest całą dobę. Można nawet wynająć bardziej wypasione biurko-boksy i w ogóle stamtąd nie wychodzić. Myślałam, że ktoś mnie po prostu wkręca, aż w końcu zobaczyłam to:

Widzicie ręczniki i kosmetyki na półkach?

Jeszcze nigdzie indziej nie widziałam studentów uczących się tak wiele, podziwiam ich determinację i dyscyplinę. Nie oszukujmy się, w Polsce studia to raczej dodatek do życia, tutaj - życie to studia. Atmosfera jaka panuje na uniwersytecie i w bibliotece, w jakiś niewyjaśniony sposób powoduje, że sama czuję obowiązek nauki. Poza tym, miejsca te są świetnie przystosowane do nauki. Bardzo ważne jest uszanowanie ciszy. Są pomieszczenia, w których nie wolno nawet używać laptopów, ponieważ stukanie w klawiaturę przeszkadza innym w nauce. Są sale z biurko-boksami, sprawiającymi, że można uczyć się w odosobnieniu, sale z otwartą przestrzenią, komputerowe, sale do nauki grupowej. W każdym miejscu każdy szanuje nawzajem swoją przestrzeń, na każdym piętrze są toalety i dystrybutory z zimną i gorącą wodą! Tak, w bibliotece można się uczyć pijąc przy tym kawkę ;)

Sale do nauki są także w akademiku, ale o akademiku innym razem.

Przeczytawszy to wszystko, można odnieść wrażenie, że w Korei  studenci tylko studiują. Spokojnie, istnieje coś więcej poza ciągłym uczeniem się. Uczelnia, a dokładniej działające na jej terenie organizacje studenckie są bardzo aktywne! Jest mnóstwo klubów zainteresowań - od kosztowania i dyskutowania o winach po jazdę konną. ISO - International Student Organizations to największa z nich, organizuje różnego rodzaju imprezy - sportowe, wycieczki, koncerty, festiwale. Jestem tu zaledwie miesiąc, a na terenie uczelni zorganizowano już trzy festiwale. HUFS odwiedzają gwiazdy koreańskiej muzyki pop, których co prawda nie znam, ale sam fakt jest imponujący.

Mówiąc o osobistościach, 29. marca 2012 roku Barack Obama był w Korei po raz trzeci i wygłosił przemówienie właśnie na HUFSie! Ile uniwersytetów może się pochwalić gościem podobnej rangi? No właśnie, HUFS ma powód do dumy ;)
Podsumowując, studiowanie w Korei BARDZO mi się podoba. Uczelnia zapewnia wygodną przestrzeń do nauki, zarówno w budynkach jak i na świeżym powietrzu. Moje nauczycielki koreańskiego są świetne, doskonale wprowadzają nowe zagadnienia, aktywizują studentów do udzielania się w trakcie zajęć, kładą duży nacisk na mówienie, a przy tym są sympatyczne, pomocne i chętnie integrują się ze studentami. Tak, byliśmy już raz po zajęciach całą grupą na pizzy, a po egzaminach śródsemestralnych (midterms) pójdziemy jeszcze raz!

Studiowanie w Korei? Jestem na tak!

(
Więcej zdjęć za pod tekstem w j. angielskim)ENGLISH VERSION
HUFS - Hankuk University of Foreign Studies is considered as one of the best private education universities in South Korea. specialized in teaching international studies - foreign languages and social science. Currently, HUFS owns two campuses: Seoul and Global (in Yongin), third one is about to be opened 2016, Campus Songdo.

Here's the map of my campus:


Campuses in Korea are quite similiar to those located in USA, they're one big organism with all buildings located at the same spot: administrative buildings, lecture halls and rooms, library, cafeteria(s), dorms and playgrounds. This view is really impressive. In Poland, the building of one university can be scattered all over the city and sometimes to get from one class to another students have to take a tram. I couldn't realize how ridiculous is that, until I came to Korea.
Here you really can feel this special atmosphere of university, which in Poland disappears somewhere between next bus stops.

Lecture rooms are well-equipped, Considering the climate of this place and adopted standards almost every room is air-conditioned. There are computers, TVs, multimedia projectors. Plus, I've never seen teacher lacked a white board marker ;)

I'm attending only the Intensive Korean Language Course, but from my friends' reports I assume the regular courses are very demanding as well. Presentations, assignments, tests - that all requires a big amount of time after class.

And that's how we got to the point, where the greatest difference between studying in Korea and anywhere else can be seen. Koreans are studying long and a lot, almost 24 hours a day! Starting from the very first stages of education children attend to special after-class courses at hakwons (학원 it's private education schools/institutions where childres learn foreign languages, take extra tutoring or prepare for the examinations). Many times have I seen children in their school uniforms going back home at even 9 pm! This pattern of constant learining doesn't change after going up to university. Libraries and study rooms are open until late in the evening. And the 4th floor of the library at Seoul Campus (study rooms) is open 24/7. You can even rent a more sophisticated desk (box-alike) and not leave library at all. I thought someone just want to make a fool out of me, but then, I saw this:

Can you see the towels and cosmetics?

I've never seen anywhere in the world students studying as much as here, in Korea. I admire their determination and self-discipline. Let's be honest, studying in Poland is rather an addition to a life, and here - studying IS life. The atmosphere at the university and library somehow makes me feel the duty of learning, in a positive way. Besides, this place is perfectly designed for studying. Respecting the silence is a crucial matter. There are room where you can't even use your laptop, because the typing noise is disturbing for others. There are rooms with this box-desks, open space room (where you can type as much as you want ;)), computer rooms and rooms to peer tutoring. In every place, everyone is respecting each others space, in every floor there are bathrooms and hot&cold water dispenser. Yup, you can enjoy your cup of coffee while you study ;)

You can find study rooms inside the dorm as well, but I'll write about living at the dorm in another post.

After reading all the above, an impression may occur, that everything Korean students do, is to study. Well, you couldn't be more wrong. Actually there's a bunch of after-class activities you can participate in! From wine tasting and discussions to horse riding club. ISO - International Student Organization is the main one at HUFS. It organizes all sorts of events, such as sports days, concerts, festivals, group trips. I've been here just for a month and already three festivals/concerts took place at the campus. What's more interesting, during the shows the well known Korean pop singers are performing. I'm not that much interested in Korean music, to know who they are, but still - the fact they're coming to perform at HUFS is impressive.

When comes to personages, on March 29, 2012 president Barack Obama, in the flesh, came to Korea for the third time and gave a speech at HUFS. How many universities across the world has he visited so far? Yup, HUFS has something to brag about ;)To sum up, I enjoy very VERY much studying in Korea. University provides comfortable and convenient studying environment, both inside the building and in the open. My Korean teachers are amazing - they introduce well new structures and subjects, encourage students to actively participate in class, put emphasis on speaking. At the same time they're kind, helpful and like to integrate with students. Yes, my group has been out for a pizza with our teachers once, and we're about to do this again after the midterms.

Studying in Korea? A definite YES for me! :)  


And now... PHOTOS! :)


Library: Make yourself comfortable in an armchair, make a coffee and.... study hard!
Biblioteka: Siadasz wygodnie w fotelu, zaparzasz kawkę i zakuwasz!

Nice spot for studying! Or meeting friends in the evening ;)
Dobra miejscówka do nauki lub wieczornych spotkań ze znajomymi!
Cyber Building...

outside...

and inside

The Main Auditorium of the Cyber Building
/ Główna sala wykładowa w Cyber BuildingLibrary / Biblioteka

Before you enter the study room, you should pick up a reservation
number from this maschine here using you student'ID
/ Przed wejściem do sali nauki należy zarezerwować sobie miejsce
w takiej maszynie używając swojej legitymacji studenckiej

You receive a ticket with choosen seat number
/ Otrzymuje się bilecik z numerem wybranego miejsca

Group study room or just a place to hang out, you can buy something to drink here from the vending maschine
Miejsce do nauki grupowej lub po prostu do pogadania. Można też kupić coś do picia z automatu

Open space study room (typing allowed)
W tej sali wolno stukać w klawiaturę

Typing forbidden
A w tej już nie

The coolest map in the world
Green space in front of my dorm
Trochę zieleni przed akademikiem


Concert at the campus!

Global Campus, outside of the city - more speace and amazing view
Kampus Global, poza miastem - więcej przestrzeni i cudowne widoki

No comments: